Plavání pro klienty stacionářů

 

Cílem plavání pro klienty stacionářů, praktických a speciálních škol je poskytovat uživateli službu odpovídající jeho schopnostem, potřebám a přáním - překonávat a zmírňovat překážky plynoucí ze snížené soběstačnosti uživatele a v nejvyšší možné míře zvyšovat jeho schopnosti a dovednosti v plavání. 

Výuka je vedena jednou za dva týdny.

 

Mládežnická 1096  |  67401 Třebíč  |  568 826 250  |  605 302 075  |  [email protected]
Provozovatel: YASHICA s.r.o.  |  IČ: 469 801 21  |  DIČ: CZ46980121