Výkonnostní plavání_Přihláška na šk. rok 2022/2023

Příjmení dítěte *
Jméno dítěte *
Rodné číslo dítěte, ve formátu 045302_4851 *
_______________________________
Adresa trvalého pobytu dítěte
Ulice *
Číslo popisné
Číslo orientační
PSČ *
Město *
_______________________________
Příjmení a jméno zák. zástupce *
Tel. kontakt zák. zástupce *
Email. kontakt na zák. zástupce *
Souhlas s fotografováním
ano
ne
Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Plavecký oddíl Laguna Třebíč fotografie dítěte, videa, zvukové záznamy, a to za účelem marketingu, prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích, prezentace ve výroční zprávě, prezentace v tisku.
Souhlas *
ano
Odesláním přihlášky a uhrazením členského příspěvku se dítě stává členem Plaveckého oddílu Laguna Třebíč z.s. sekce výkonnostního plavání a bude registrováno u ČSPS (Český svaz plaveckých sportů).
Poznámka
 

Mládežnická 1096  |  67401 Třebíč  |  568 826 250  |  605 302 075  |  [email protected]
Provozovatel: YASHICA s.r.o.  |  IČ: 469 801 21  |  DIČ: CZ46980121