Vratky/převody/doplatky_COVID 19

_______________________________
Příjmení dítěte *
Jméno dítěte *
Příjmení a jméno zák. zástupce *
Tel. kontakt zák. zástupce *
Email. kontakt na zák. zástupce *
_______________________________
Plavání o prázdninách
máme zájem o plavání o prázdninách
nemáme zájem o plavání o prázdninách
Pokud bychom plavání realizovali, bylo by to formou náhrady za určité období. Pravděpodobně bychom skupiny sloučili a plavali bychom např. pouze dva dny v týdnu.
_______________________________
Dítě v měsíci červnu po zahájení činnosti
na plavání nastoupilo
na plavání nenastoupilo
_______________________________
Níže prosím vyberte jednu z variant finanční kompenzace
převést peníze na příměstský tábor
vrátit peníze na účet
převést peníze na následující šk. rok
plavání není uhrazeno, poměrnou část doplatím
jiná možnost
_______________________________
V případě, že chcete vrátit peníze na účet, prosím o uvedení účtu
číslo účtu +kód banky
_______________________________
Zaškrtli jste jinou možnost? Prosím uveďte...
 

Mládežnická 1096  |  67401 Třebíč  |  568 826 250  |  605 302 075  |  [email protected]
Provozovatel: YASHICA s.r.o.  |  IČ: 469 801 21  |  DIČ: CZ46980121